Gan fod Cymru ar hyn o bryd mewn 'cyfnod atal byr' cenedlaethol mae QWFC yn cefnogi'r weithred hon ac o ganlyniad wedi oedi ein gweithgareddau (gan gynnwys asesiadau). Mae hyn wedi dod i rym rhwng 6.00yh ar Hydref 23ain i 12.01yb ar Dachwedd 9fed 2020. Mi fydd staff yn gweithio gartref yn ystod y cyfnod hwn  ond gallwch gysylltu â ni trwy e-bost, neu gallwch adael neges ar ein peiriant ateb.

Diolch am eich cydweithrediad

Ewch i'n tudalen 'Cysylltu â Ni' i gael ein manylion cyswllt.

23 Hydref 2020