Arolwg o flaenoriaethau Ffermwyr ar gyfer polisi gwledig ac amgylcheddol Cymru yn y dyfodol

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei chomisiynu gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i wneud ymchwil ar gyfeiriad polisïau gwledig ac amgylcheddol Cymru yn y dyfodol.

Fel rhan o'r ymchwil hon, maent am arolygu ffermwyr a thirfeddianwyr Cymru er mwyn deall eu blaenoriaethau ar gyfer polisïau'r dyfodol yn well.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio canfyddiadau'r ymchwil hon i'w helpu i ddatblygu eu blaenoriaethau ar gyfer polisïau gwledig ac amgylcheddol yn y dyfodol.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 10 munud o'ch amser. Gallwch ddod o hyd i’r arolwg drwy glicio ar y ddolen hon:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQD63XA77B7ZprV0HYYZRWIf5-nBNujLEcKHHmUXTEDtGi6g/viewform?USP=sf_link

 

Diolch yn fawr ichi am gymryd rhan yn yr ymchwil bwysig hon. '